Mediamix

icon-heart-draw Design-thinking-define-icon Design-thinking-ideate-icon  icon-cog-draw icon-test-draw Pen-icon  Paper-handdraw-icon

De bedoeling van deze leerwerkgroep is, om een geschikte mediamix te maken voor een campagne. De mediamix is op de doelgroep, waardecreatie en customer engagement gericht. Het doel is ook om de doelgroep actief te betrekken bij het verhaal, zodat ze onderdeel (of wellicht eigenaar) worden van het verhaal. 

De inzet van het medium, participatie en co-creatie spelen in dit alles een belangrijke rol.

Met gebruik van statistieken, vacatures, empathymap en een mentality-test heb ik een persona gecreëerd.

Om inzicht te krijgen in mijn eigen media-gebruik heb ik mijn media-gebruik twee dagen bijgehouden, ook heb ik statistieken van internetgebruik gebruikt.

In de Customer Journey staat omschreven wanneer de activatie plaats vindt en via welke kanalen.

Op het UX-storyboard heb ik inzichtelijk gemaakt hoe het publiek kan participeren en co-creëren in het verhaal.

Tools:

Round-Custom-Indesign-icon Round-Custom-Photoshop-icon Round-Custom-Illustrator-icon