Ontwerpracticum CD

In het semester Creative Design hebben we een opdracht gekregen van het natuurcentrum Arnhem. Natuurcentrum Arnhem stelt zich actief op naar bezoekers en basisonderwijs, belevend leren en genieten staat hierbij centraal.

We kregen de opdracht om in een groep een toepassing te maken voor kinderen (gezin), met als doel om ze bewust te maken van het belang van de natuur en hun eigen rol in het behoud ervan. De toepassing moest de gelegenheid geven om te ontdekken en beleven. Ook moest de toepassing leerzaam, fantasierijk, interessant, aantrekkelijk, interactief en gebruikersvriendelijk zijn.

De methode die we hier hebben toegepast is het zogenaamde ‘1-10-100-proces’. De reden dat we deze methode hebben gebruikt is omdat de ‘1-10-100’ zich uitstekend leent voor veel ideeën. Door het toepassen van deze methode hebben we drie keer een volledig ontwerpproces doorlopen van vijf fasen: opdracht- en gebruikersanalyse, brainstormen, convergeren en prototypen, testen en verbeteren, evalueren plannen en voorbereiden.

Tijdens de verschillende fases hebben we veel creatieve technieken (persoonlijke analogie, creatieve sessie, superheld methode en de COCD-box) en verschillende CMD-methodes (o.a. persona, customer journey en benchmark creation) toegepast.

Door de verschillende fases een aantal keer opnieuw te doorlopen zijn er veel nieuwe ideeën gekomen. We hebben meerdere CMD-methodes toegepast om de ideeën te kunnen convergeren en visualiseren.