bedrijfsanalyse

Het maken van een bedrijfsanalyse gaat over het in kaart brengen van bedrijfsbehoeften, kansen en problemen en het ontwikkelen van de juiste oplossingen hiervoor.

Tijdens deze module heb ik verschillende in- en externe analysemethoden om organisaties en hun omgeving te analyseren geleerd. Ook heb ik kennis opgedaan van verschillende verdienmodellen en deze toegepast op een (fictieve) organisatie.

Waar vooral de nadruk op werd gelegd tijdens deze leerwerkgroep was de “waarde propositie”. Met behulp van de modellen van Treacy en Wiersema en de Why/How/What van Sinek heb ik de waarde van de organisatie geanalyseerd. Deze resultaten hebben de waarde propositie bepaald en zijn toegepast in het Business Model Canvas (hiernaast te zien).