Animatie video

   Design-thinking-define-icon Design-thinking-ideate-icon 

Hoe kunnen we ons product door middel van een creatieve animatie promoten bij de doelgroep? Dit was de vraag van de opdrachtgever. Om antwoord te kunnen krijgen op deze vraag heb ik een plan gemaakt om de stappen in kaart te brengen.

1. De doelgroep in kaart brengen
Om tot een goed eindresultaat te komen is het belangrijk om te weten voor WIE je ontwerpt, zodat er een doelgericht ontwerp gemaakt kan worden.
Ik heb 3 archetypes van Jung als uitgangspunt gebruikt om een profiel van de doelgroep te maken. Ik heb op internet onderzocht welk type werknemers er zijn en welke universele drijfveren zij hebben. De archetypes die ik (in overleg met de opdrachtgever) heb gekozen zijn: de carrièremaker, de familieman en de inspirator.

2. Het probleem van de doelgroep definiëren
Om het probleem en de wensen van de doelgroep in beeld te kunnen brengen heb ik de angsten en verlangens (die aan de archetypes gekoppeld zijn) toegevoegd aan de archetypes.

3. Ideeën (door middel van schetsen) genereren
Door te gaan schetsen ben ik tot ideeën gekomen en het ik het verhaal in beeld gebracht.
Om structuur in het verhaal te brengen  ik ‘a Hero’s journey’ toegepast.

4. Een storyboard maken
Na meerdere iteraties en feedback van de opdrachtgever is het storyboard tot stand gekomen.

5. Animatie maken
Om de animatie compleet te kunnen maken heb ik eerst muziek opgezocht en beeld, tekst en muziek zoveel mogelijk op elkaar afgestemd in de animatie. 

 

Tools:

Round-Custom-Indesign-icon Round-Custom-Illustrator-icon